block image

Villkor för marknadsföring i Sociala medier

Vi gillar verkligen att se våra produkter i era hem på sociala medier, och ibland kan vi begära att få dela dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras i första hand på vår Instagram men kan även publiceras i någon av våra andra digitala kanaler såsom Facebook, Social Media Marketing, hemsida eller Pinterest.

Genom att använda hashtaggen #yesMarkslojd i ditt inlägg godkänner du följande:

Du tillhandahåller Markslöjd Intertrade AB (organisationsnummer 556022-2050), en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens att använda alla bilder du har svarat med #Markslöjd, nedan kallad "bild", i deras marknadsföring och/eller reklam , Bland annat i galleriet på hemsidan, inlägg i sociala medier, nyhetsbrev, e-post och annan kundkommunikation.

Intyga och bekräfta härmed att (1) du äger alla dina rättigheter till dina bilder, (2) du har fått tillstånd från någon person som förekommer på dina bilder att överföra rättigheterna häri, och (3) användningen av dina bilder av Markslöjd Intertrade AB kommer inte att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller bryta mot någon lag.

Härmed befriar du Markslöjd Intertrade AB från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheterna för dem som är associerade med ovan beskrivna användningar, och därigenom frigör och samtycker till att behålla Markslöjd Intertrade AB och alla personer som agerar för Markslöjd Intertrade AB fritt från alla anspråk och ansvar, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovan.