block image

Almost New 

Produkterna under kategori "Almost New" klassificeras som andrahandsvaror. Även enskilda produkter uppmärkta med ”Almost New” är andrahandsvaror om inget annat uppges.
"Almost New" innebär att produkten har mindre skönhetsbrister, skadad/saknad kartong eller övriga fel som kan förväntas av andrahandsvaror. Varor säljes aldrig med elfel utan enbart brister som nämns ovan.
Skönhetsbrister, skadad/saknad kartong eller övriga fel som kan förväntas av andrahandsvaror - kan inte reklameras i efterhand.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges.