block image
block image

INTEGRITY POLICY

Your personal information and how we handle it. When you entrust Markslöjd with your personal information, it is important for us that you feel secure. We protect your personal privacy.

Your personal data is treated with the utmost respect and in accordance with current legislation. This policy describes how we collect and process your personal information when you visit our website and use the services offered there.All personal data processing is in accordance with GDPR and the Data Protection Regulation.

Responsible for personal data is Markslöjd Intertrade AB (organization number 556022-2050). When you place your order, you agree that we will save and use your information to complete and provide the service that you can expect from us.

What is a personal data:

Personal data is information and data that can be directly or indirectly attributed to a natural person who is alive. Examples of personal information are name, social security number, address, e-mail address and telephone number. This can also apply to customer numbers, encrypted data and various types of electronic identities such as IP numbers.

What personal information do we collect and why?

Information you provide when you become a customer of Markslöjd

When you become a customer of Markslöjd we collect your contact information: name, address , email address, telephone number and, where applicable, social security number. We also collect information about delivery methods, possible delivery point and IP address. The purchase agreement we have entered into with you is the legal basis for the processing of your personal data and is necessary for us to be able to fulfill our legal obligations and to fulfill this agreement with you regarding, for example, delivery and payment.

Information collected during personal contact: When you contact customer service via e-mail, telephone or chat, for example, we collect the personal information you provide to us. We do this to answer the questions you have and to handle your case. It can, for example, be information about name, email address and order number. If your question concerns a complaint, we will process your information in order to fulfill our obligations under applicable consumer law. We do this in light of the legal basis based on our purchase agreement with you.

block image
block image

How do we use your personal information?

Completing an entered contract

We process your information to identify you as a customer, to handle and deliver your order and to handle invoicing and payment. We also process your personal information in order to help you if you contact us with questions, comments or, for example, a complaint.

Information about products and services:

We use your personal information for e-mailing with information about our products and services. You may revoke your consent to the receipt of newsletters, promotions and offers at any time by contacting Customer Service or using the unsubscribe link contained in each newsletter. We will never disclose your information to unauthorized parties or resell them to an external party.

Who do we share personal data with?

Payment solutions: In order to be able to pay, handle invoices and payments, we share data with Klarna. Klarna will collect personal information about you in connection with payment. Klarna is thus responsible for personal data for these tasks according to the companies' conditions. See clarified terms. Shipping companies / Freight companiesOur freight companies share the personal information required to fulfill and deliver your order.

Cookies / Google / Facebook: This site contains so-called cookies, we share analysis data via third-party cookies for marketing and web analytics to improve our services. We do not record information about the visitor's IP address, therefore the information about you can never be linked to your identity. We use the Google Analytics analysis tool to improve the content, navigation and structure of the website. The analytics tool uses JavaScript and cookies and the information about your use is anonymized.

According to the law on electronic communication, everyone who visits a website with cookies should be informed about:

• That the website contains cookies

• What these cookies are used for

• How to avoid cookies

If your information is saved, you can choose not to accept cookies in your browser.

block image
block image

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den möjliggör en bättre webbsida för dig som användare och ger oss statistik om användandet av Markslojd.se. Cookien innehåller ingen personlig information och är helt ofarlig för användaren.

Olika sorters cookies

På Markslojd.se används en så kallad permanent cookie och en så kallad session cookie. Den första används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik och den andra, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du lägger en vara i varukorgen. Session cookien försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator.

Acceptera cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Accepterar du inte cookies kommer du inte att kunna lägga beställningar hos oss. Behöver du hjälp med inställningar i webbläsaren, kontakta gärna vår kundtjänst

Direktmarknadsföring

För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du måste godkänna att du vill mottaga det här utskicket och kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Kundtjänst

När du använder vår mail och/eller FAQ kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter:

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.


Så här skyddar vi dina personuppgifter:

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.


Du bestämmer över dina personuppgifter:

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Markslöjd samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Markslöjd AB. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.


Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.
Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.


Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Markslöjd ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.


Markslöjd förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen


För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till [email protected]

block image